Om Lommalerans ålder

Författare
Nils Olof Holst
(Af N.O. Holst och Joh. Chr. Moberg. Jämte ett tillägg om Foraminifererne i lommaleret / af Victor Madsen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1895 Sverige, Stockholm 19 sidor.