Om Ryssatorpet, ryska krigsfångar och bebyggelsen i Ryssastan - fakta och funderingar kring ett bebyggelsebegrepp i Urshult

Författare
Henning Tarstad
(Henning Tarstad foto: P. G. Vejde, Algot Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige [14] sidor. : ill.