Om Titus romersk käjsare, hwilken, som fältherre, utförde Jerusalems jämmerliga förstöring, inkräktade judalandet, och gjorde slut på judiska regementet; sedan, uphögd på thronen, war af alla käjsare den dygdigaste, och sit folks wälgörare; samt afled, efter en alt för kort regering, år 81

Författare
Johann Matthias Schröckh
Genre
Biografi, Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1771 Sverige, Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1771 74 sidor. 8:o