Om Tor och trollen och innebörden av ordet troll

Författare
Eric Elgqvist
(Eric Elgqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1932 Sverige, Växjö 13 sidor.