Om Tordenskjold och svenskarne

Författare
Agathon Hammarskjöld
(Af A. Hammarskjöld)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. boktryckeriet 1891 Sverige, Stockholm 98 sidor.
1890 Sverige, Stockholm