Om allmänna institutet för döfstumma å Manilla - Redogörelse för läsåret 1881

Författare
Ola Kyhlberg
(O. Kyhlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1822-1889 Sverige, Stockholm 3 vol. 8:o