Om basiska stålräler samt om basiska stålberedningsmetodens inverkan på svenska jernhandteringen

Författare
Christer Petter Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1893 Sverige, Stockholm