Om beurse-byggnad i Stockholm. =(Rubr.) Anon.= (Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. år 1768.)

Författare
Jean Eric Rehn
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Edman 1768 Sverige, Uppsala [08] sidor. =(s. 7/8 blank)=.] 4:o.