Om blickar kunde döda - roman

Författare
Eileen Dreyer
(Eileen Dreyer översättning: Evastina Törnqvist.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken, Btj 1993 Sverige, Höganäs, Lund 319 sidor. 24 cm