Om blomsterlyrans odlingshistoria

Författare
Torsten Lagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Linné-sällskapet 1943 Sverige, Uppsala S. [119]-122 : ill.