Om boskaps pesten, til disputations ämne för stipendiarierne författadt och uti Åbo academie försvaradt af ... Joh. Haartman, och ... Gabriel Bonsdorff, den 4. juni, 1783

Författare
Johan Haartman
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1783 Finland, Åbo 30 sidor.