Om boskaps-pesten i Finland, och desz förekommande samt botande af doct. Haartman. =(Rubr.) S. impr.=

Författare
Johan Haartman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1761 Sverige [04] sidor. 4:o