Om boxning

Originaltitel
On boxing Svenska
Författare
Joyce Carol Oates
(Joyce Carol Oates med fotografier av John Ranard översättning av Anna Pyk.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 118 sidor. ill. 21 cm