Om döfstummeundervisningens ordnande - Belysning af rektor L.G.Lindströms afgifna reservation mot det underdåniga betänkande och förslag till föfstummeundervisningens ordnande, som den 15 aug.1878 afgifvits af dertill i nåder utsedde komiterade af en ledamot i komitén. Undert.: : O.K.

Författare
Ola Kyhlberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1878 Sverige, Stockholm