Om dövstumma i Finland - Dövstum-statistik för 1912. (Förutskickadt meddelande.) Med sju diagram och en karta

Författare
Geo Björkqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1916 Finland, Hfors