Om de fordna skandinavers näringsfång och hushållning, en historisk undersökning, som med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af Ebbe Samuel Bring ... kommer att offentligen försvaras af Jonas Herman Ekendal, s. m. a., nerikesbo. 5:te stycket. Uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 21 december 1833 D. 5

Författare
Ebbe Samuel Bring
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1833 Sverige, Lund 1833. Tryckt uti akademiska boktryckeriet [4] sidor., sidor. 31-37 [1] 8:o