Om de fytogeografiske og fytopalæontologiske grunde forat antage klimatvexlinger under kvartærtiden

Författare
A. Blytt
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1893 Norge, Christiania