Om den akuta fosfor-förgiftningen - toxiko-fysiologisk afhandling

Författare
Per Jacob Liedbeck
(Af P. J. Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjerta 1845 Sverige, Stockholm 24 sidor.