Om den inre människan - bok III ur Den sanna kristendomen

Bok 3 ur Den sanna kristendomen. Johan Arndt är förmodligen den mest inflytelserika förkunnaren och teologen i det lutherska fromhetslivet efter Luther. Han förenade den lutherska teologien med den medeltida mystiken och skapade därigenom en luthersk mystik. Inledning av teol. dr Roland Persson.

Författare
Johann Arndt
(Johann Arndt.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Team offset 1984 Sverige, Skellefteå, Malmö 84 sidor. 21 cm