Om den trälbundna viljan

Författare
Martin Luther
(Martin Luther övers. och inledning av Gunnar Hillerdal)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1964 Sverige, Stockholm 352 sidor.
Diakonistyr. 1925 Sverige, Stockholm 373 sidor.