Om det evangeliskt-lutherska skriftermålet

Författare
Leopold Collinder
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1865 Sverige, Upsala 107 sidor.