Om det kristna äktenskapet = - Casti connubii

Originaltitel
Casti connubii
Författare
Pius, XI, påve
(Pius XI översättning till svenska: Göran Fäldt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Veritas, Katolska utskottet för äktenskap och familj 2016 Sverige, Stockholm 40 sidor. 24 cm 978-91-87389-28-3