Om digestionskanalens sjukdomar

Författare
Erik Ask-Upmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1971 Sverige, Uppsala 20 sidor. : ill.