Om draken eller lindormen - drakormens gåta

Författare
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius
(Gunnar Olof Hyltén-Cavallius med inledning, noter, bildurval och efterskrift av Thomas Malm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kronobergs läns hembygdsförbund, Tingsryds Tryckeri 2017 Sverige, Växjö, Tingsryd 200 sidor illustrationer 22 cm 978-91-86870-23-2
1884 Sverige, Wexiö 21 bil.