Vildsvinet i vingården - valda skrifter

Originaltitel
Samlade verk. Urval
Författare
Martin Luther
(Martin Luther redaktör: Mikael Mosesson.)
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mimer 2017 Sverige, Göteborg, Tryckt hos Laser tryck i Stockholm 197 sidor 22 cm 978-91-87593-70-3
Verbum, Holmbergs 2011 Sverige, Stockholm, Malmö 48 s 21 cm 978-91-526-3382-3
Lutherstiftelsens förlag, Sjuhäradsbygdens tr. 2006 Sverige, Göteborg, Borås 79 sidor. 21 cm
Verbum, Centraltr. 1994 Sverige, Stockholm, Borås 48 sidor. 21 cm
Samf. Libris 1987 Sverige, Kivik 111 sidor. 19 cm
Diakonistyr., Tryckmans 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 50 sidor.
1957 Finland, Helsingfors 43 sidor.
Diakonistyr. 1929 Sverige, Stockholm 136 sidor.
Lindblad 1923 Sverige, Uppsala 111 sidor.
Lindblad 1916 Sverige, Uppsala 111 sidor.
Mimer Bokförlag nnnn 978-91-87593-79-6