Om examination och lärande

Författare
(Urban Ljungquist, Martin Stigmar, Eva Thorin, redaktörer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetspedagogiskt centrum, Växjö universitet 2008 Sverige, Växjö 154 sidor. 978-91-7636-599-1