Om fåglar i Sverige - deras liv och leverne

Författare
Lars-Åke Janzon
(Lars-Åke Janzon & Staffan Ullström faktagranskning: Lars Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts 2020 Sverige, Stockholm 255 sidor illustrationer 22 cm 978-91-1-309920-0
Norstedt 2015 Sverige, Stockholm, EU-länderna 279 sidor. ill. 25 cm 978-91-1-305827-6