Om förhandling

Effektiv förhandlingsteknikOm förhandling är en praktisk guide som leder oss från förhandlingens nybörjarstadium och fram till en avancerad teknik. Vi får lära oss om förhandlingsbordets myter, om att framgångsrikt förhala eller påskynda en process, om taktik och om att ge och ta.

Originaltitel
On negotiating Svenska
Författare
Mark H. McCormack
(Mark McCormack översättning: Svante Hansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska förl. 1998 Sverige, Stockholm, Finland 171 sidor. 22 cm