Om förhandling

Författare
(Författare: Arbetsgrupp, Handels och Ingrid Svensson teckningar: Per Silfverhjelm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan, Wallin & Dalholm 1985 Sverige, Stockholm, Lund 63 sidor. ill. 30 cm