Om flickor för flickor - den svenska flickboken

Författare
(Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin (red.) med artiklar av Ulf Boëthius ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren, Tuna tr. 1994 Sverige, Stockholm, Eskilstuna 303 sidor. ill. 23 cm