Om folkmedicin - ett motstycke till både "Läkekonst och qvacksalveri" : utkast för den tänkande allmänheten

Författare
Per Jacob Liedbeck
(Af Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1858 Sverige, Stockholm 36 sidor.