Om folkundervisningen - framställning till den upplysta allmänheten, samt Sveriges bonde-stånd

Författare
Per Sahlström
(Af P. Sahlström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ecksteinska boktryckeriet 1833 Sverige, Stockholm [4], 72 sidor.