Om fotografi

Under människans hela historia har det aldrig funnits ett mera effektivt och inflytelserikt bildskapande än det som kameran har givit oss. I Om fotografi behandlar Susan Sontag fotografins förhållande till konsten och vetenskapen, liksom till vår totala medvetenhet. Boken är uppdelad i sex avsnitt: "I Platons grotta", "Amerika såsom i en kameraspegel", "Vemodiga ting", "Den heroiska synen", "Fotografiska evangelier" och "Bildvärlden". Tillsammans ger de en originell och intelligent analys av ett medium som blivit så vardagligt att vi inte längre märker hur det påverkar oss.

Susan Sontag skriver i sitt förord:

"Det hela började med en essä om vissa av de problem, estetiska och moraliska, som de fotografiska avbildningarnas allstädesnärvaro ställer. Men ju mer jag funderade på vad fotografier är, desto mer invecklade och mångtydiga blev de. Den ena uppsatsen gav den andra och denna i sin tur (till min förundran) ännu en, och så vidare – en serie essäer om fotografiers innebörd och dess skiftande öden – tills jag nått därhän att den tes jag skisserade i den första essän och underbyggde och gjorde utvikningar från i de följande kunde återupprepas och utvecklas på ett mer teoretiskt vis och därmed kunde jag sluta."

Susan Sontags berömda essä Om fotografi är slut sedan länge – nu utkommer den i en efterlängtad nyutgåva.

Översättning Boo Cassel

Den amerikanska författarinnan Susan Sontag är känd över hela världen som filosof, filmare, essäist och författare med en enastående mångsidighet. Hon har givit ut fyra romaner, senast Vulkanälskaren (1995), en novellsamling, ett antal pjäser liksom fem faktaböcker, bland dem Sjukdom som metafor, Aids och dess metaforer och Om fotografi. Hon är bosatt i New York City.

Författare
Susan Sontag
(Susan Sontag översättning av Boo Cassel.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Fälth & Hässler 2001 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 212 sidor. 21 cm
Norstedt 1981 Sverige, Stockholm 230 sidor. 21 cm 91-1-803341-5