Om fysiologiska kläder

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Adolf Bonnier 1873 Sverige, Stockholm 39 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan