Om gamla gränsmärken mellan Sverige-Finland och Ryssland

Författare
Toivo Immanuel Itkonen
(T. I. Itkonen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1951 Finland, Helsingfors S. [25]-46 : ill.