Om hjernans commotion. Akademisk afhandling, hvilken, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande kommer att till offentlig granskning framställas och försvaras af författaren Johan Albert Hedenström af Östgöta landskap. Stip. Reg. på medicinska auditorium d. 7 juni 1845 p. v. t. f. m., 2

Författare
Carl Henrik Bergstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1843 Sverige, Upsala, tryckt hos Leffler och Sebell. 1845 [2], 17-28
1845 Sverige, Upsala, tryckt hos Leffler och Sebell. 1845 [2], sidor. 17-28; 8:o