Om homöopatiska medicinen och dess litteratur academisk framställning, med medicinska facultetens tillstånd till granskning, utgiven af P. J. Liedbeck ... och Otto Conrad Næsström af Södermanlands och Nerikes förenade Lanskap. på Gustavianska Lärosalen d. 15 December 1832. p. v. t. f. m. N:o 1

Författare
Per Jacob Liedbeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1832 Sverige, Upsala, Palmblad et C 17
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan