Om inspektionen i våra döfstummeskolor - belysning af döfstummeläraren Magnus Palmkvists broschyr: "En blick på inspektionen i våra döfstummeskolor"

Författare
Ola Kyhlberg
(Af O. Kyhlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. Deleen & K. 1887 Sverige, Stockholm 82 sidor.