Om institutet för döfstumma och blinda i Sverige - jemte en kort öfversikt af likartade stiftelser i främmande länder

Författare
Ossian Edmund Borg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Manillainstitutet 1854 Sverige, Manhem 120 sidor.