Om jordaskiften enligt svensk-finsk lagstiftning

Författare
Knut Ferdinand Lagus
(Af Knut Ferdinand Lagus.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Finland, Helsingfors 155, iv sidor.