Om judarna och deras lögner

Författare
Martin Luther
(Martin Luther.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svea rike 1943 Sverige, Stockholm 32 sidor.
Ernst V. Hansson 1934 Sverige, Göteborg 29 sidor.