Om kartprojektioner - en översikt

Författare
Joel Vilhelm Eriksson
(J.V. Eriksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetskanslersämbetet 1967 Sverige, Stockholm 56 sidor.