Om konflikt kommer

Författare
(Utg. av Sveriges akademikers centralorganisation i januari 1966)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Sverige, Trelleborg [4] sidor.