Om konsten att driva FoU-program

Författare
Yngve Boye
(Yngve Boye, Karin Rudberg, Torbjörn Winqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Energiforskningsnämnden (Efn, Allmänna förl., Graphic Systems 1990 Sverige, Stockholm, Göteborg 112 sidor. ill. 25 cm