Om krig och fred

Författare
(Urval o. komment. av Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1975 Sverige, Stockholm, Uppsala 321 sidor.