Om krisen eller kriget kommer - en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges riksdag 2016 Sverige, Stockholm 2 vol. ill. 978-91-87541-32-2