Om kriterier för avhandlingar - form, struktur, innehåll och socialisation

Vad krävs egentligen för att en avhandling skall bli godkänd? Frågan kan verka enkel, men när man tränger djupare in i den visar den på ett område som är diffust och som behöver klarläggas.

Författare
Thomas Sandstedt
(Thomas Sandstedt och Martin Stigmar.)
Genre
manualer etc., Handböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2007 Sverige, Stockholm 79 sidor. 978-91-47-08457-9