Om läromethoden vid de svenska elementar-läroverken nu och för två hundrade år sedan. Academisk afhandling, med vidtberömde philosophiska facultetens tillstånd och under inseende af mag. Olof Wingquist, ... för philosophiska gradens erhållande författad och utgifven af Hans Pehr Gustafson, af Gottlands nation, Burmeist. stipendiat. Underställes offentlig granskning på Gustavianska lärosalen den 13 junii 1848, p. v. t. f. m

Författare
Olof Wingqvist
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1848 Sverige, Stockholm. Hörbergska boktryckeriet, 1848 20 sidor. 8:o