Om livets korthet och andra skrifter

Originaltitel
Urval
Författare
Lucius Annaeus Seneca
(Seneca översättning och inledning: Magnus Wistrand.)
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Daidalos 2012 Sverige, Göteborg, Lettland 194 sidor. 19 cm 978-91-7173-390-0