Om luftsyra - Afhandling om bitter-, selzer-, spa- och pyrmontervatten samt deras tilredande genom konst : utdrag ur KVA 1773

Författare
Torbern Bergman
(Torbern Bergman. Torbern Bergman som pioniär på mineralvattenområdet : utdrag ur KVA 1775 / av Uno Boklund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Direktkopia 1956 Sverige, Stockholm, Stockholm 127 sidor. ill.
1773. Sverige, Stockholm